2016. május 31., kedd

Gyűrűsvár kampány - A Bánya Titka (1. játékalkalom)


A helyszín a Pajzsföldek, a Greyhawk Háborúk után. Kicsit átalakítottam a területet: Ringlands középpontja egy Gyűrűsvár nevű hely, jelentőségéről a karakterek - még - nem tudnak. A Pajzsföldek nem Iuz, illetve a Rablóbárók területe, inkább amolyan senki földje. A kampány fókusza a vár, illetve a terület sorsa.

Az indítás nem volt túl jól sikerült:

Linda úrnő, Gyűrűsvár várkapitánya, az ostrom végeztével hazatérő földművesek távozása után hozzálátott, hogy újraszervezze a birtok életét. Abban bízik, hogy az ostrom alatt a várban rekedtek, vagy a felszabadulás hírére érkezők között lesz pár bátor lélek, aki kevés anyagi haszon reményében is hajlandó segíteni.

A kisdobosai által meghirdetett gyűlésen Linda három fő problémát nevezett meg:

 • katonák verbuválása a földművesek védelmére, rendszeres őrjáratokra
 • udvariassági látogatás az Urnst-i Báróságba, Radigast városába, akik lehetőségeikhez mérten támogatták Gyűrűsvárat az ostrom alatt
 • a Fehérfelhő-hegység keleti lejtőin lévő régi kőbánya felderítése, annak kiderítése, hogy mi lett az ottani bányászokkal, ki tartja most a kezében

A feladatra két jelentkező akadt. Sir Vival, Szent Cuthbert elszánt paplovagja és egy Yindan nevezetű erdőtünde zsivány. A feljegyzések szerint Sir Vival próbált lovakat kérni az útra, de az úrnő nem tudott hátast adni nekik. Mivel az út a bányához három napnyi gyaloglás, így kiutalt nekik tíz-tíz napi úti élelmet, valamint fejenként huszonöt arany jutalmat ígért, amennyiben használható hírekkel térnek vissza. A kalandozók nem haboztak, nekivágtak.

Sosem tértek vissza. Sorsukról egy bizonyos Jonah nevű parasztlegény lebbentette fel a fátylat, aki a kis csapat indulása utáni hatodik napon jelentkezett Linda úrnőnél, miszerint ő megtért rabló. A könyörületes Sir Vival megkímélte életét, amikor többedmagával rajtaütött a nemesen. Társaival az erdőtünde nyila és kardja végzett, ám őt Sir Vival próbálta jó útra téríteni. Sajnos nem sokáig lehetett a paplovag társa. Találkozásuk utáni második napon a dombok között a rettegett Iuz csontváz harcosaival akadtak össze. Jonah bevallotta, hogy az élőholtak látványára - bár Sir Vival fegyver adott neki ezzel is kifejezve bizalmát - inába szállt a bátorsága és elszaladt. Egy távolabbi dombról visszatekintve látta, hogy mind Sir Vival, mind a tünde hősiesen küzdöttek, de lebírta őket a túlerő. Jonah-t erősen mardosta a lelkiismeret szégyentelen menekülése miatt, így úgy határozott, legalább jóakarója sorsát hírül viszi, hátha eljut azokhoz, kik szerették és tisztelték őt és méltóképpen emlékezhetnek meg róla.

Míg Linda nem dönt a sorsáról, Jonah a fogdában várja sorsát.


A kampányban eltelt napok száma: 6

Arccal Greyhawk felé - a mindenkor érvényes karakteralkotásHa egy karakter elhalálozik vagy a céljai beteljesítésével elhagyja a kampányt, akkor helyette új, első szintű karaktert lehet készíteni az alábbiak szerint:

Főjellemzők

 • Pontosztás: 27 pont osztható szét a PHB 13. oldalán található táblázata (ability score point cost) szerint.
 • Ugyanez gyorsított eljárásban: 15, 14, 13, 12, 10, 8 (súlyozva 27 pont összesen) értékek szétdobva a főjellemzők között.
 • Dobás: 4d6 – legkisebb d6; ha valaki így akar karaktert alkotni, akkor a játék előtt fussunk össze egy gyors dobálgatásra.

Fajok és kasztok

A fajok és a kasztok két csoportra vannak osztva: szokványos és ritka. A szokványos fajokból, kasztokból tetszés szerint lehet válogatni, ritka faja vagy kasztja azonban csak három karakterenként egynek lehet és akkor is vagy a faj, vagy a kaszt ritka. Ha valaki olyan karaktert szeretne, aminek a faja és a kasztja is ritka, akkor kérje el egy másik játékos „ritkasági kvótáját”.

Szokványos fajok:

 • hill dwarf (dombi törpe)
 • mountain dwarf (hegyi törpe)
 • high elf (nemes tünde)
 • wood elf (erdei tünde)
 • stout halfling (pufók félszerzet)
 • variant human (ember variáns)
 • forest gnome (erdei gnóm)

Szokványos kasztok:

 • bard (bárd)
 • cleric (pap)
 • druid (druida)
 • fighter (harcos)
 • paladin (paplovag)
 • ranger (vándor)
 • rogue (zsivány)
 • wizard (varázsló)
Ritka fajok

 • drow elf (sötét tünde)
 • lightfoot halfling (könnyűléptű félszerzet)
 • dragonborn (sárkányfattyú)
 • rock gnome (kőgnóm)
 • half-elf (féltünde)
 • half-orc (félork)
 • tiefling (pokolfajzat)
Ritka kasztok

 • barbarian (barbár)
 • monk (harcos-szerzetes)
 • sorcerer (mágus)
 • warlock (boszorkánymester)

Megjegyzés a fajok és kasztok ritkasági besorolásához: A fajok, kasztok ritkasága nem valami „tápossági sorrend”, egyszerűen csak azt tükrözi, hogy Greyhawk világának adott részén mennyire elterjedt az a fajta karakter.

Hátterek
Minden hátteret lehet választani a PHB-ból. A kalandok egy egymáshoz lazán kapcsolódó, grófságok, báróságok, hercegségek szegélyezte, háború után leromlott vidéken fognak játszódni, központi területe egy vár és annak környéke lesz. A területhez kötöttebb hátterek ehhez kapcsolódnak (a népi hős karakterek például a környékbeli falvakban ismertek, míg a nemesek a vidék nemesei, várurai körében – és így tovább), de minden karakternél ki kell találni, hogy mi köti az adott vidékhez.

Felszerelés
A kezdő pénzek a következőképpen alakulnak:

 • 5d4 = 12 arany
 • 2d4x10 = 50 arany
 • 3d4x10 = 70 arany
 • 4d4x10 = 100 arany
 • 5d4x10 = 120 arany

Ebből bármi megvehető, ami a PHB felszerelés fejezetében van és futja rá a pénzből. Több karakter vagyonát nem lehet összevonni.

Ha valaki nem akarja számolgatni a pénzt, akkor használja a kaszt és háttér adta kezdőfelszerelést.
Mütyürt (trinket) kell dobni a karakternek és kérek is hozzájuk valami hátteret, hogy mit gondol róla a karakter, miért fontos neki, stb. A mütyűr valódi származása mesélői önkény okán ettől eltérhez. :)

Különlegességek és többkasztúság

Az ember variánsok első szinten, valamint bárki a további szinteken (a különlegesség – feat – tanulás általános szabályai szerint) a következő különlegességek közül választhat:

 • Athlete (atletikus)
 • Actor (színész)
 • Durable (szívós)
 • Healer (gyógyító)
 • Heavily armored (nehézvértviselet)
 • Keen mind (éleselméjű)
 • Lightly armored (könnyűvért-viselet)
 • Linguist (nyelvész)
 • Lucky (mázlista)
 • Magic initiate (beavatott)
 • Moderately armored (közepesvért-viselet)
 • Resilient (ellenálló)
 • Ritual caster (rituálismágia-használó)
 • Skilled (képzett)
 • Tavern brawler (kocsmai verekedés)
 • Tough (edzett)
 • Weapon master (fegyvermester)

Minden más különlegesség megtanulásához mestert kell keríteni. A játék kezdetén a karakterek nem ismernek egyetlen mestert sem, aki tanítana nekik különlegességet. A tanulás szabadidős tevékenység (downtime activity), időbe és pénzbe kerül a tanulónak és időbe az oktatónak.

Új kaszt kitanulása szintén szabadidős tevékenység, amihez oktató szükséges. Mindkettőjüknek idő, a tanulónak pénz is.

Vallások
Kiindulásnak jók lesznek az általános (D&D3E) istenek, akik a következők:

 • Boccob, god of magic, arcane knowledge, balance and foresight
 • Corellon Larethian, god of elves, magic, music, and arts
 • Garl Glittergold, god of gnomes, humor, and gemcutting
 • Gruumsh, god of orcs
 • Moradin, god of dwarves
 • Nerull, god of death, darkness, murder and the underworld
 • Pelor, god of sun, light, strength and healing.
 • Yondalla, goddess of halflings
 • Ehlonna, goddess of forests, woodlands, flora & fauna, and fertility
 • Erythnul, god of hate, envy, malice, panic, ugliness, and slaughter
 • Fharlanghn, god of horizons, distance, travel, and roads
 • Heironeous, god of chivalry, justice, honor, war, daring, and valor
 • Hextor, god of war, discord, massacres, conflict, fitness, and tyranny
 • Kord, god of athletics, sports, brawling, strength, and courage
 • Obad-Hai, god of nature, woodlands, freedom, hunting, and beasts
 • Olidammara, god of music, revels, wine, rogues, humor, and tricks
 • Saint Cuthbert, god of common sense, wisdom, zeal, honesty, truth, and discipline
 • Wee Jas, goddess of magic, death, vanity, and law
 • Vecna, god of destructive and evil secrets

Van még bőven istenség Greyhawk-on, aki a fentiektől eltérőt szeretne, az önszorgalomból nézzen utánna (például itt: https://en.wikipedia.org/wiki/Greyhawk_deities) és kérdezzen rá, hogy lehet-e.

Arccal Greyhawk felé - motivációs beszélgetés

Jelen pillanatban a blogot egyszerű jegyzetnek használom, hogy a játékosaimnak ne kelljen több tucatnyi email között keresgélnie, ha tudni akar valamit a kampánnyal kapcsolatban.


1.) Mi a kampány célja?
Ebben a kampányban nem feltétlenül a játékos karakterek játszák a főszerepet. A kampány helyszín alapú, a karakterek a kalandok során ennek a tágabb helyszínnek a sorsát alakítják. Ha egy karakter távozik a kalandok helyszínéről, akkor távozik a kampányból is. Ezt nem szívatásnak szánom, egyszerűen csak szeretnék egy erős fókuszt adni a kampánynak, ami sok mindent kibír.

2.) A karakterek a kampányban
Minden játékos egy, kettő vagy három karakterrel vesz részt a kampányban. Hogy egy-egy játékülésen melyik karakterével játszik, azt mindig akkor dönti el. Elképzelhető, hogy a játékosnak van egy kemény intrikus karaktere, egy harcimarci gyakógépe és egy jég hátán is megélő felfedezője. A játékülés előtt már tudják a játékosok, hogy milyen kalandlehetőségeik vannak, így kiválaszthatják melyik karakterüket hozzák. Egy alapvetően szociális történetre nem sok értelme van harcimarci karaktert hozni. Ha azonban a csapat aznap nincs beszélgetős kedvében, teljesen jó választás "elmenni orkot ölni" néhány arra alkalmas baltaarcú legénnyel.

3.) Miért van ez így?
A változó játékosszám és összetétel miatt. Ha valaki nem tud jönni játszani, akkor a csapat nem megy olyan feladatra, ahol ő lenne a kulcsember. Misztikus titkokat megfejteni nem megy el Jack a barbár és Steve, az erő istenének papja. Ők elmennek a környékbeli banditákra vadászni. Ha legközelebb jön Ian, az Okos játékosa, akkor elmennek a misztikus titkokra fényt deríteni, a varázslóhoz pedig a barbár és a pap helyett csatlakozik az előbbiek játékosainak két másik karaktere: Jason, a nemeself harcos-varázsló és Robert, az elementalista szerzetes. Mert ezeket a karaktereket jobban érdeklik a misztikus dolgok, mint a barbárt és a gyúrós papot.

4.) Nem lesz így lassú a fejlődés?
De. :) Semmi gond, ez nem WoW, hogy hajtani kell a world first lvl 20-ra. A lényeg a karakterek és a kampány-helyszín sorsának alakulása, az pedig nem szint függő.

Nagyjából ezek a motiváló alapgondolatok. Bízok benne, hogy egy-két mindig bevethető kalanddal, variálható csapatösszetétellel tudjuk tartani a kéthetenként aktuális gyíkoskodást. :)